MS en Corona – 15 maart

by Bram

Laatst bijgewerkt op: 14 15 maart 2020
Nog actueel op: 16
1 maart 2020

Kennis over het nieuwe coronavirus dat COVID-19 kan veroorzaken ontwikkelt zich in een rap tempo. Op dit moment is de kennis over het ziekteverloop van COVID-19 in MS patiënten nog heel beperkt. De informatie hieronder is gebaseerd op de kennis van dit moment, wij zullen deze voortdurend blijven evalueren en bijwerken naarmate de gebeurtenissen vorderen en de kennis van omtrent het virus verbetert.

De eerste regel van deze pagina is de datum waarop de informatie is bijgewerkt. De tweede wordt van een nieuwe datum voorzien na een check of de informatie op deze website in zijn huidige vorm op die datum nog actueel is.

Algemeen

Over het nieuwe coronavirus en de richtlijnen voor het voorkomen van infectie en het beperken van verspreiding kun je details lezen op de website van het RIVM. Belangrijk om te weten is dat mensen met MS beschouwd worden als behorend tot de groep ‘kwetsbare personen’. Voor risicogroepen geldt in de eerste plaats het voorkomen van besmet raken. Daarom adviseert het RIVM het vermijden van drukke omgevingen, sociale evenementen, en het openbaar vervoer, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Hieronder kan ook het bezoek aan het ziekenhuis vallen. Mensen die een afspraak in het ziekenhuis hebben kunnen bellen met de betreffende afdeling om te beoordelen of een bezoek aan het ziekenhuis echt noodzakelijk is. Zo niet, dan kan een afspraak wellicht verplaatst worden of omgezet worden in een telefonisch consult2.

Mensen met MS worden met klem verzocht om de richtlijnen van het RIVM nauwkeurig op te volgen.

Wereldwijd COVID-19 advies voor mensen met MS

De internationale MS federatie ‘MSIF‘ heeft wereldwijd advies gepubliceerd voor mensen met MS. Een uitgebreide Nederlandse omschrijving is te vinden op de website van Stichting MS Research. Het complete originele Engelstalige advies is te vinden op de website van de MSIF.

In het kort

  • Mensen met MS behoren tot de risico-groep, volg daarom de adviezen van het RIVM strikt op.
  • Probeer afspraken met uw arts indien mogelijk telefonisch te laten plaatsvinden.
  • Mensen die op dit moment DMTs gebruiken: Advies om door te gaan met de behandeling.
  • Mensen die symptomen van COVID-19 vertonen of positief testen op het virus: Advies om overleg te plegen met hun eigen behandelaar of andere MS-neuroloog die goed op de hoogte is van hun specifieke ziektebeeld.
  • Mensen die willen starten met een nieuwe DMT: Advies om vooraf met uw neuroloog te overleggen wat op dit moment de beste keuze is gelet op uw individuele ziekteverloop en het lokale risico om besmet te raken met COVID-19. 
  • Mensen met MS die op dit moment één van de volgende middelen gebruiken; Lemtrada, Mavenclad, Ocrevus, Gilenya, Tecfidera, Aubagio of Mayzent en in een gebied wonen waar COVID-19 voorkomt: Advies om het contact met andere personen te beperken tot het minimum om het risico op infectie te verminderen.

De aanbevelingen m.b.t. uitstel van een tweede of volgende dosis van Lemtrada, Mavenclad en Ocrevus verschillen per land. Mensen met MS die deze medicatie gebruiken en op korte termijn een volgende dosis krijgen kunnen advies vragen bij hun behandelaar over het wel of niet uitstellen van de behandeling.

Op dit moment is er nog geen formeel advies vanuit de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) omtrent het gebruik van MS-remmende medicatie. Zodra de NVN met Nederlandse richtlijnen zal komen, zullen wij hier vanzelfsprekend melding van maken.

Alle MS remmende medicatie (zogenoemde immuunmodulerende middelen), beïnvloeden het immuunsysteem op de een of andere manier. Sommige MS-medicijnen kunnen het immuunsysteem dusdanig beïnvloeden dat het de kans op infectie met het nieuwe coronavirus groter is en het ziekteverloop van COVID-19 ernstiger kan verlopen.


Eerder nam ik een video op over COVID-19 en MS, bekijk hem door op het plaatje te drukken.

  1. Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.
  2. https://www.mszorgnederland.nl/nieuws/ms-en-corona-wat-is-verstandig/

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More