Help Stichting MS in beeld

by Bram

Toen ik mijn werk als wetenschappelijk onderzoeker en docent niet langer kon voortzetten vanwege multiple sclerose, besloot ik mijn verworven kennis en talenten op een andere manier in te zetten. Zo ontstond Stichting MS in beeld. Via YouTube-filmpjes leg ik complexe onderwerpen uit op een uitgebreide, maar toegankelijke manier. Simpel, maar zonder te versimpelen.

In de loop der jaren zijn we uitgegroeid tot een waardevolle informatiebron voor Nederlandstalige MS-patiënten. Met de steun van een deskundig bestuur en adviescommissie hebben we inmiddels al 45 filmpjes geproduceerd die samen meer dan 5400 uur bekeken zijn. Ook voor de toekomst heb ik talloze ideeën voor nieuwe en boeiende filmpjes.

Het maken van deze waardevolle informatie kost helaas niet alleen veel tijd, die ik er graag vrijwillig aan spendeer, maar ook aanzienlijke financiële investeringen. Denk aan film- en computerapparatuur, software, website-hosting en nog veel meer.

Daarom wil ik een verzoek doen om een donatie aan onze stichting te overwegen, zodat we ons werk ook in de nabije toekomst kunnen voortzetten*.

Elke bijdrage, hoe klein ook, is van onschatbare waarde. Met uw steun kunnen we de benodigde apparatuur en middelen aanschaffen en blijven zorgen voor hoogwaardige informatie voor mensen die getroffen zijn door MS.


Namens Stichting MS in beeld wil ik u bij voorbaat hartelijk danken voor uw genereuze steun.

Bram Platel

Een uitgebreidere brief voor potentiële donateurs is hier te lezen.

Doneren kan gemakkelijk via het donatie-formulier hieronder, of via een overschrijving naar de bankrekening van Stichting MS in beeld (IBAN: NL83ABNA0830409955, BIC: ABNANL2A).

Betaalmethode selecteren
Persoonlijke info

Totaalbedrag: €25,00

*Stichting MS in beeld is als ANBI (algemeen nut beogende instelling) aangewezen door de belastingdienst. Dit betekent dat er speciale voorwaarden gelden voor giften aan de stichting. Zo kunnen giften aan onze stichting worden afgetrokken van de belasting.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More