Over ons

by Bram

Stichting MS in beeld is opgericht op 26 september 2018 en wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 72687355. De stichting is door de belastingdienst erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Bestuurssamenstelling

Penningmeester: Ton van Duinen      Voorzitter: dr. ir. Bram Platel      Secretaris: dr. Ellen Kramer      

Bankrekening

IBAN: NL83ABNA0830409955

Gegevens Stichting

KvK: 72687355
RSIN: 859198133

Stichting MS in beeld
De Beukums 94
5283 XE Boxtel

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More