Over ons

by Bram

Stichting MS in beeld is opgericht op 26 september 2018 en wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 72687355. De stichting is door de belastingdienst erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Bestuurssamenstelling

Dr. Ir. Bram Platel (Voorzitter)


Als gepromoveerd wetenschapper (Biomedisch Ingenieur) en zelf ook MS patiënt legt Bram ingewikkelde onderwerpen waar mensen met MS mee te maken krijgen op een uitgebreide en toch begrijpelijke manier uit.

Dr. Ellen Kramer (Secretaris)


Ellen heeft gewerkt als hoofd van het laboratorium voor hematologie-oncologische diagnostiek. Enkele jaren later werd onder haar supervisie het stamcellaboratotium en de afdeling hemaferese in Zwolle opgericht. Ze is bestuurder geweest van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie. Ellen maakt deel uit van de Medische Adviescommissie van de MS Vereniging Nederland en is betrokken bij het verkrijgen van goedkeuring voor vergoeding van de HSCT-behandeling voor MS in Nederland.

Mr. Matthieu van Straaten (Penningmeester)


Adviescommissie

Het is voor de stichting cruciaal om betrouwbare informatie te verstrekken.  In dat licht is een adviescommissie aangesteld, die fungeert als klankbord van het bestuur van de stichting en die de stichting voorziet van recente wetenschappelijke en klinische ontwikkelingen en inzichten. Op dit moment bestaat de adviescommissie uit professor Bert ’t Hart en neurologen Gerald Hengstman, Luuk van Rooij en Caspar van Munster. 

Bankrekening

IBAN: NL83ABNA0830409955

Gegevens Stichting

KvK: 72687355
RSIN: 859198133

Stichting MS in beeld
De Beukums 94
5283 XE Boxtel

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More