Ambities

by Bram

In de komende twee jaar zal de stichting zich met name richten op het verstrekken van informatie over wat behandeling met een autologe hematopoietische stamceltransplantatie (aHSCT) kan betekenen voor mensen met MS. Deze behandeling wordt in Nederland nog niet aangeboden, maar zorgt dat per jaar tientallen mensen met MS naar Rusland, Mexico of India gaan voor deze, niet risicoloze, behandeling.

De behandeling zelf is omstreden: er bestaat gedegen wetenschappelijk bewijs over de effectiviteit van de behandeling, evenals beschrijvingen van de risico’s van de ingreep. Echter het onderwerp is bijzonder ingewikkeld en ondanks dat wetenschappers zich al decennialang met de materie bezig houden, is er nog geen zwart-witte mening gevormd over de toepassing van deze behandeling.

Daarnaast is er een kleine, maar vocale groep, die bevooroordeelde meningen, incorrecte informatie, en complottheorieën naar buiten brengt. Dit maakt het voor geïnteresseerden lastig om betrouwbare, begrijpelijke, accurate en actuele informatie over het onderwerp te vinden.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More