Ambities

by Bram

De informatiebronnen op het terrein van MS, waaronder wetenschappelijke onderzoeken en artikelen, zijn zeer talrijk en vaak erg technisch van aard. Het is niet altijd eenvoudig voor geïnteresseerden om door de bomen het bos te blijven zien en de kwaliteit van informatie te beoordelen. Stichting MS wil hier een rol in spelen en produceert in dat licht voortdurend video’s en andere vormen van informatie waarin relevante onderwerpen, waaronder bijvoorbeeld diagnose, medicijnkeuze, MRI en voortgang van wetenschappelijk onderzoek, aan de orde komen. Deze video’s worden publiekelijk beschikbaar gemaakt op deze website en ons YouTube-kanaal.

De bestuurders van de stichting zijn ook beschikbaar om met mensen te spreken die, op welke manier dan ook, te maken hebben met MS.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More